Znaleziono 3 artykuły

Rostysław Kramar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strategie władz wobec ustnej twórczości ludowej w okresie stalinowskim : (na materiałach ukraińskich) Rostysław Kramar s. 55-65
Монархічна ідея як джерело натхнення для діачів української культури з середовища греко-католицької Церкви (1920-1930 рp.) Rostysław Kramar s. 115-125
Діячі української культури шодо дискусії орієнталістів та окциденталістів y Греко-католицькій Церкви (1920-1930 рp.) Rostysław Kramar s. 319-332