Znaleziono 7 artykułów

Katarzyna Kraczoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Magdalena Górecka Katarzyna Kraczoń Ewelina Stanios s. 13-14
From the Editorial Board Magdalena Górecka Katarzyna Kraczoń Ewelina Stanios s. 15-16
Rola współczesnych jarmarków miejskich w upowszechnianiu niematerialnego dziedzictwa kulturowego : (na przykładzie Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie) Katarzyna Kraczoń s. 143-153
Magia, wierzenia i religijność południowego Podlasia Katarzyna Kraczoń Jan Adamowski (aut. dzieła rec.) Marta Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 151-154
Dziedzictwo kulturowe w rzeczywistości ponowoczesnej Katarzyna Kraczoń Kinga Czerwińska (aut. dzieła rec.) Katarzyna Marcol (aut. dzieła rec.) Halina Rusek (aut. dzieła rec.) s. 173-177
Profesor Ewa Domańska o przyszłości humanistyki Katarzyna Kraczoń s. 193-194
Między pamięcią a tekstem Katarzyna Kraczoń s. 205-210