Znaleziono 11 artykułów

Eugeniusz C. Król

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1980 : [recenzja] Eugeniusz C. Król Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 97-103
Niemieckie czasopisma w języku polskim dla szkolnictwa polskiego w Generalnej Guberni ("Ster", "Mały Ster", "Zawód i Życie") Eugeniusz C. Król s. 109-122
"Terenowa prasa konspiracyjna ruchu ludowego 1939-1945", Zbigniew Jerzy Hirsz, Warszawa 1977 : [recenzja] Eugeniusz C. Król Zbigniew Jerzy Hirsz (aut. dzieła rec.) s. 110-122
"Die illegale Presse : eine Waffe im Kampf gegen den deutschen Faschismus : ein Beitrag zur Geschichte und Bibliographie der illegalen antifaschistischen Presse 1933-1939", Jürgen Stroech, Leipzig 1979 : [recenzja] Eugeniusz C. Król Jürgen Stroech (aut. dzieła rec.) s. 119-122
"Szkice z dziejów prasy pod okupacją niemiecką (1939-1945)", Ewa Cytowska, Warszawa ; Łódź 1986 : [recenzja] Eugeniusz C. Król Ewa Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 139-147
"Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945", Stanisława Lewandowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Eugeniusz C. Król Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 196-202
"Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945. Studium organizacji, treści, metod i technik masowego oddziaływania", Eugeniusz C. Król, Warszawa 1999 : [recenzja] Czesław Madajczyk Eugeniusz C. Król (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Warszawa lat wojny i okupacji, 1939-1944", Warszawa 1971 : [recenzja] Eugeniusz C. Król s. 375-384
Grabież polskich szkół wyższych w okresie okupacji hitlerowskiej Eugeniusz C. Król s. 475-497
"Programy oświatowe polskiej radykalnej lewicy socjalistycznej i polityka oświatowa PZPR. Teksty źródłowe z komentarzem 1876-1976", Kazimierz Dobrzyński, Warszawa 1982 : [recenzja] Eugeniusz C. Król Kazimierz Dobrzyński (aut. dzieła rec.) s. 570-579
Raporty Alberta Hoffmanna z podróży po Generalnej Guberni w 1942 roku : przyczynek do sporów kompetencyjnych w hitlerowskiej elicie władzy Eugeniusz C. Król s. 699-722