Znaleziono 12 artykułów

Waldemar Kozyra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Wojciechowski - minister spraw wewnętrznych Polski Odrodzonej (16 stycznia 1919 - 23 czerwca 1920) Waldemar Kozyra s. 103-130
"Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926 - 1935", Władysław T. Kulesza, Warszawa - Wrocław 1985 : [recenzja] Waldemar Kozyra Władysław T. Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 136-140
Lubelski Urząd Wojewódzki wobec problemów społeczno-politycznych na Lubelszczyźnie w latach 1919-1926 Waldemar Kozyra s. 149-179
Wojewodowie lubelscy wobec życia społeczno-politycznego na Lubelszczyźnie w latach 1926-1939 Waldemar Kozyra s. 161-193
Konstrukcja liberalnego państwa prawa a zakres kompetencji ministrów spraw wewnętrznych w Polsce międzywojennej Waldemar Kozyra s. 227-246
"Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939", Waldemar Kozyra, Lublin 2009 : [recenzja] Piotr Cichorack Waldemar Kozyra (aut. dzieła rec.) s. 236-243
Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych wobec życia społeczno-politycznego w Polsce w latach 1922-1926 Waldemar Kozyra s. 237-263
"Dzieje Mazowsza. T. 4, Lata 1918-1939", red. J. Szczepański, Pułtusk 2010 : [recenzja] Waldemar Kozyra Janusz Szczepański s. 249-256
Kazimierz Młodzianowski - pierwszy piłsudczykowski minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej (15 V - 2 X 1926 r.) Waldemar Kozyra s. 253-273
W odpowiedzi Piotrowi Cichorackiemu na recenzję pracy Waldemara Kozyry, "Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 -1939" Waldemar Kozyra s. 265-273
Polityka administracyna ministrów spraw wewnętrznych wobec życia społeczno-politycznego w Polsce w latach 1918-1922 Waldemar Kozyra s. 323-359
Polityka administracyjna władz polskich na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1926 Waldemar Kozyra s. 419-440