Znaleziono 14 artykułów

Katarzyna Kozioł-Nadolna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Katarzyna Kozioł-Nadolna Roman Tylżanowski s. 7-8
Globalne sieci badawcze we współczesnej gospodarce : aspekty teoretyczne i praktyczne Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 33-39
Osobowość człowieka a skłonność do wprowadzania innowacji Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 57-66
Geneza i rozwój polityki przemysłowej w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 69-82
Analiza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2008 Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 71-80
Kooperacja przedsiębiorstw a wzrost ich innowacyjności : zarys teoretyczny i praktyczny Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 109-120
Uwarunkowania internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie Chin Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 119-129
The analysis of R&D internationalization : case study of Comarch enterprise Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 136-149
Polityka innowacyjna we Włoszech - wstępne rozważania Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 145-154
Wyzwania polityki innowacyjnej Unii Europejskiej wobec zmieniających się warunków otoczenia : wybrane zagadnienia Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 149-158
Proces internacjonalizacji sfery badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw : zarys zjawiska Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 237-252
Zarządzanie innowacjami w małych i dużych przedsiębiorstwach : (analiza porównawcza) Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 313-322
Innowacyjność małych przedsiębiorstw w Polsce : wybrane aspekty Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 416-423
Polityka innowacyjna Unii Europejskiej w kontekście wzrostu roli sektora usług w gospodarce Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 775-782