Znaleziono 4 artykuły

Robert Kozielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Standardy międzynarodowe w edukacji menedżerskiej a przewaga konkurencyjna firm i regionów w gospodarce opartej na wiedzy Robert Kozielski s. 37-50
Strategie adaptacyjne organizacji a poziomy konkurowania – konstrukt teoretyczny Robert Kozielski s. 127-135
Źródła sukcesu rynkowego : model teoretyczny i weryfikacja empiryczna Robert Kozielski s. 153-165
Ewolucja środowiska biznesowego i zachowania nabywców a nowy paradygmat biznesu Robert Kozielski s. 255-267