Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Kozłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola planowania w kontekście zrównoważonego rozwoju: cele, zadania, obowiązki i proces : przyczynek do ewolucji podejścia interdyscyplinarnego Jerzy Kozłowski s. 9-38
Podejście ekologiczne w metodyce planowania : bezpieczna przestrzeń rozwiązań Jerzy Kozłowski s. 26-38
Podejście ekologiczne w metodyce planowania : metoda krańcowych progów przyrodniczych Jerzy Kozłowski s. 39-60
To sustainability through interdisciplinary planning : a planner's perspective Jerzy Kozłowski s. 73-95
"Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920", Bolesław Grześ, Jerzy Kozłowski, Aleksander Kramski, pod red. Lecha Trzeciakowskiego, Poznań 1976 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Bolesław Grześ (aut. dzieła rec.) Jerzy Kozłowski (aut. dzieła rec.) Aleksander Kramski (aut. dzieła rec.) s. 150-155
"Źródła i materiały do dziejów Polskiej Misjii Katolickiej we Francji", Bronisław Panek : [recenzja] Jerzy Kozłowski Bronisław Panek (aut. dzieła rec.) s. 247-249