Znaleziono 13 artykułów

Ryta Kozłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Woryty, pow. Olsztyn. Stanowisko 2 Jan Dąbrowski Ryta Kozłowska M. Mogielnicka s. 62-63
Stara Góra, pow. Góra Ryta Kozłowska s. 97-98
Franknowo, pow. Biskupiec Reszelski Iwona Dąbrowska Ryta Kozłowska s. 164-165
Janowo, pow. Mrągowo Iwona Dąbrowska Ryta Kozłowska Jerzy Okulicz s. 170
Franknowo, pow. Biskupiec Iwona Dąbrowska Ryta Kozłowska s. 179-180
Otalążka, pow. Grójec. Stanowisko 1 Witold Bender Bogdan Kowalczyk Ryta Kozłowska s. 207-209
Nerwik, pow. Olsztyn. Stanowisko 1 Witold Bender Bogdan Kowalczyk Ryta Kozłowska s. 284-285
Prilep S. R. Macedonia. Stanowisko "Morkowe Kule - Gówne Porta" Boško Babič Witold Hensel Ryta Kozłowska s. 298-299
Prilep - Markowe Kule. Główna Porta Boško Babič Witold Hensel Ryta Kozłowska s. 308-309
Prilep (S. R. Macedonia, Jugosławia). Stanowisko: Markowe Kule - Główna Porta Boško Babič Witold Hensel Ryta Kozłowska s. 321
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na terenie osady wczesnośredniowiecznej we Franknowie, pow. Biskupiec Reszelski w latach 1971-1972 Iwona Dąbrowska Ryta Kozłowska s. 345-352
Komunikat o pracach wykopaliskowych w Worytach, pow. olsztyński w 1970 r. Jan Dąbrowski Ryta Kozłowska s. 630-633
Badania sondażowe grodziska w Janowie w pow. mrągowskim w 1970 r. Iwona Dąbrowska Ryta Kozłowska s. 658-659