Znaleziono 3 artykuły

Marzena Kowaluk-Romanek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe technologie we wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieŜy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Marzena Kowaluk-Romanek s. 74-81
Procesy wzrokowe u osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Marzena Kowaluk-Romanek Rafał Wawer s. 176-183
Eye trackingowe badanie weryfikacyjne procesów wzrokowych u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Marzena Kowaluk-Romanek Rafał Wawer s. 184-191