Znaleziono 1 artykuł

Dariusz Kowalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sondażowe badania georadarowe na terenie i wokół kościoła śś. Stanisława i Małgorzaty w Janowcu (2011) : próba wskazania domniemanych anomalii i obiektów o charakterze sepulkralnym Lucjan Gazda Filip Jaroszyński Dariusz Kowalski Dariusz Prucnal s. 277-296