Znaleziono 3 artykuły

Jolanta Kowalik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompetencje władcy Wielkiego Księstwa Litewskiego jako najwyższej instancji sądowniczej: sądownictwo litewskie za panowania Zygmunta I Starego (zarys problematyki) Jolanta Kowalik s. 7-18
Obraz Królestwa Polskiego i Polaków w latach 1815−1830 na łamach czasopisma „Russkaja Starina” Jolanta Kowalik s. 19-38
Anna Oskierczanka - ziemianka kresowa w świetle swojego pamiętnika Grażyna Czerniak Jolanta Kowalik s. 63-73