Znaleziono 4 artykuły

Janina Kowalik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyborcza karuzela : staż parlamentarny jako czynnik sukcesu wyborczego kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta Sławomir Bartnicki Janina Kowalik s. 59-77
Aktywność obywateli w samorządzie gminnym z perspektywy władz lokalnych Janina Kowalik s. 85-106
Referendum odwoławcze w gminie – instytucja wyborców czy wybieranych? Janina Kowalik s. 127-143, 193-194
Demokracja lokalna a idea ograniczenia liczby kadencji wójtów : burmistrzów, prezydentów miast Janina Kowalik s. 159-176