Znaleziono 8 artykułów

Stanisław Kot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Urok wsi i życia ziemiańskiego w poezji staropolskiej", Stanisław Kot, Warszawa 1937 : [recenzja] Stanisław Łempicki Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) s. 303-305
"Wpływ starożytności klasycznej na teorye polityczne Andrzeja Frycza z Modrzewa", Stanisław Kot, Kraków 1911 : [recenzja] Stanisław Łempicki Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) s. 461-462
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" Paweł Rybicki Ludwik Antoni Birkenmajer (aut. dzieła rec.) Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Władysław Folkierski (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) Mikołaj Rej (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 463-467
"Humanizm i reformacja w Polsce : wybór źrodeł do ćwiczeń uniwersyteckich", wyd. Ign. Chrzanowski, Stanisław Kot, Lwów-Warszawa-Kraków 1927 Mieczysław Hartleb Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) s. 471-473
"Andrzej Frycz z Modrzewa o wychowaniu i szkole", Stanisław Kot, Lwów 1910 ; "Szkoła lewartowska. Z dziejów szkolnictwa aryańskiego w Polsce", Stanisław Kot, Lwów 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) s. 590-591
Brożek o Skardze Stanisław Kot s. 590-591
"O pierwszej pedagogicznej książce polskiej Erazma Glicnera-Skrzetuskiego", Zygmunt Bujakowski, Warszawa 1912 : [recenzja] Stanisław Kot Stanisław Bujakowski (aut. dzieła rec.) s. 624-625
"Polska Złotego Wieku a Europa. Studia i szkice", Stanisław Kot, wyboru dokonał, przygotował do druku i wstępem opatrzył Henryk Barycz, "Klasycy historiografii", Warszawa 1987 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) s. 780-781