Znaleziono 6 artykułów

Anna Kot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gatunek literacki Księgi Estery : przyczynek do tematu Anna Kot s. 27-42
Rola Rachab w zajęciu ziemi obiecanej [Joz 2,1-24] Anna Kot s. 65-87
Droga do odkrycia żydowskiej tożsamości w środowisku diaspory : analiza egzegetyczna Est 4,1-17 Anna Kot s. 73-114
"Gdzie jest Abel, brat twój?" : przemoc w Biblii : Sympozjum Biblijne, Warszawa, 12 IV 2005 Anna Kot s. 207-210
"Kohelet. Najbardziej oryginalna i skandaliczna księga Starego Testamentu", Gianfranco Ravasi, Kraków 2003 : [recenzja] Anna Kot Gianfranco Ravasi (aut. dzieła rec.) s. 245-250
Działalność informacyjna Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie Anna Kot s. 464-467