Znaleziono 7 artykułów

Lucyna Kostuch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The oath in the ancient and medieval culture : an outline of the problem Lucyna Kostuch Beata Wojciechowska s. 23-39
Militarne ekspozycje w "Periegesis" Pauzaniasza : helleńska typologia wojennych świadectw jako dziedzictwa kulturowego Lucyna Kostuch s. 28-47
The Transformation of the Art of War and the Military Functions of Greek Divinities Lucyna Kostuch s. 85-92
"Cleopatra and Rome", Diana E. E. Kleiner, London 2005 : [recenzja] Lucyna Kostuch Diana E. E. Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 95-97
Formuła „bellum et pax” : wokół rzymskiego pojęcia wojny i pokoju Lucyna Kostuch s. 196-203
    Zacytuj
  • Udostępnij
Helleńska literatura i sztuka — dwie różne historie? Lucyna Kostuch Robin Osborne (aut. dzieła rec.) s. 468-471
O Hellenach i barbarzyńcach inaczej Lucyna Kostuch Erich S. Gruen (aut. dzieła rec.) s. 472-476