Znaleziono 2 artykuły

Ewelina Kostrzewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag na temat Szadkowskiego Koła Zjednoczonych Ziemianek na początku wieku XX Ewelina Kostrzewska s. 125-142
"Ruch organizacyjny w Królestwie Polskim na początku XX wieku. Zarys dziejów w świetle prasy", Ewelina Kostrzewska, Łódź 2007 : [recenzja] Albin Koprukowniak Ewelina Kostrzewska (aut. dzieła rec.) s. 250-253