Znaleziono 25 artykułów

Stanisław Kossowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Geneza Trenów J. Kochanowskiego", Wincenty Kubik, Tarnopol 1903 ; "Lukrecyus i Horacy, a "Treny" Kochanowskiego", Stanisław Schneider, 1904 : [recenzja] Stanisław Kossowski Wincenty Kubik (aut. dzieła rec.) Stanisław Schneider (aut. dzieła rec.) s. 92-106
"Wczesna młodość Stanisława Orzechowskiego (1513-1332)", Tadeusz Smoleński, Warszawa 1906 : [recenzja] Stanisław Kossowski Tadeusz Smoleński (aut. dzieła rec.) s. 120-121
"Brodzińskiego tłumaczenia pieśni ludowych", Stanisław Kossowski, Lwów 1906 : [recenzja] Władysław Dropiowski Stanisław Kossowski (aut. dzieła rec.) s. 123
"Petro Skarga w oficijalnij rosijskij nauci", Aleksander Suszko, "Zapyski Nauk. Towarz. im. Szewczenka", T. 54, 1903 ; "Epizod z żytia Petra Skargi", Aleksander Suszko, "Zapyski Nauk. Towarz. im. Szewczenka", T. 56, 1904 : [recenzja] Stanisław Kossowski Aleksander Suszko (aut. dzieła rec.) s. 133-140
Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1902 Stanisław Kossowski s. 156-184
Bibliografia książek z zakresu historyi i krytyki literatury polskiej wydanych w r. 1902 Stanisław Kossowski s. 157-162
"Historja literatury polskiej od czasów najdawniejszych do roku 1815", T. I, cz. I: "Literatura średniowieczna w Polsce od czasu przyjęcia chrześcijaństwa do końca XIV wieku ; cz. II : "Literatura średniowieczna w Polsce w wieku XV", Roman Pilat, wykłady uniwersyteckie oprac. Ludwik Bernacki i Stanisław Kossowski pod red. Ludwika Bernackiego, Warszawa b. d. : [recenzja] Aleksander Brückner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Stanisław Kossowski (aut. dzieła rec.) Roman Pilat (aut. dzieła rec.) s. 204-210
Nieznany druk poczajowski Stanisław Kossowski s. 244-246
Nieznany drobiazg ks. Fr. Zabłockiego Stanisław Kossowski s. 323-326
Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1902 Stanisław Kossowski s. 326-329
"Drobne poezyje Kazimierza Brodzińskiego do r. 1818. (Przyczynek do charakterystyki poety)", Adam Stodor, Stanisławów 1905 ; "Kazymir Brodzynskij i Czechy", Włodz. Francew, Kiew 1904 : [recenzja] Stanisław Kossowski Włodzimierz Francew (aut. dzieła rec.) Adam Stodor (aut. dzieła rec.) s. 351-354
Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1901 Edward Dubanowicz Stanisław Kossowski s. 358-368
Z korespondencyi Fr. Ks. Dmochowskiego z Janem Śniadeckim Stanisław Kossowski s. 450-456
Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1902 Stanisław Kossowski s. 463-513
Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1901 : (ciąg dalszy) Edward Dubanowicz Stanisław Kossowski s. 502-537
"Listy Kazimierza Brodzińskiego do stryjecznej siostry Szczęsnej", wyd. i zaopatrzył wstępem Aleksander Łucki, "Przewodnik nauk. i liter.", 1906, z. VII-VIII : [recenzja] Stanisław Kossowski Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 518-519
"Lata szkolne Zygmunta Krasińskiego. Nowe materyały", Józef Kallenbach, Lwów 1906 : [recenzja] Stanisław Kossowski Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 526-527
"Poglądy lekarskie Reja", Fr. Giedroyć, Warszawa 1905 : [recenzja] Stanisław Kossowski Franciszek Giedroyć (aut. dzieła rec.) s. 548-549
"Rej i Dante", Tadeusz Sinko, "Przegląd polski", 1905, z. XII : [recenzja] Stanisław Kossowski Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 553-555
"Źródła przykładów Reja w "Żywocie czlowieka poczciwego"", Tadeusz Sinko, Kraków 1905 : [recenzja] Stanisław Kossowski Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 555-559
"Wizerunek Mikołaja Reja z Nagłowic", Adolf Nowaczyński, Kraków 1905 : [recenzja] Stanisław Kossowski Adolf Nowaczyński (aut. dzieła rec.) s. 564-566
"Jan Argyropul i promocya jego doktorska w Padwie w lipcu 1444 r. Przyczynek do dziejów humanizmu włoskiego w XV w.", Jan Fijałek, Kraków 1902 ; "Johannis Ursini epistulas sex ad fidem codicis bibliothecae regiae monacensis nunc primum edidit, notis instruxit, disputatiunculam de Ursini vita et scriptis praemisit...", Michael Jezienicki, "Eos", VII, 1902 ; "Opis salin wielickich przez Adama Schrötera, uwieńczonego poetę, przekład Feliksa Piestraka", Wieliczka 1902 : [recenzja] Stanisław Kossowski Jan Fijałek (aut. dzieła rec.) Michał Jezienicki (aut. dzieła rec.) Feliks Piestrak (aut. dzieła rec.) Adam Schröter (aut. dzieła rec.) Jan Ursinus (aut. dzieła rec.) s. 686-690
"Stanisław Konarski i jego działalnośc między r. 1725-1736", Józef Weissblum, Złoczów 1903 ; "Pierwsze pisma polityczne ks. Stanisława Konarskiego", Władysław Ścibor-Rylski, Lwów 1904 : [recenzja] Stanisław Kossowski Józef Weissblum (aut. dzieła rec.) Władysław Ścibor-Rylski (aut. dzieła rec.) s. 690-698
Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1901 Edward Dubanowicz Stanisław Kossowski s. 694-711
Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1902 Stanisław Kossowski s. 708-725