Znaleziono 1 artykuł

E. Kossewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Piłsudski na łamach i w opiniach prasy polskiej 1918-1939", red. M. Jabłonowski, E. Kossewska, Warszawa 2005 : [recenzja] M. Jabłonowski (aut. dzieła rec.) E. Kossewska (aut. dzieła rec.) s. 295-298