Znaleziono 21 artykułów

Ignacy Kosmana

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Humanizm heroiczny św. o. Maksymiliana Ignacy Kosmana s. 47-66
Portret własny chrześcijanina w przepowiadaniu Franciszka Ignacy Kosmana s. 65-84
Aktualność postaci św. Maksymiliana, kapłana i rycerza Niepokalanej, wobec współczesnych oczekiwań Kościoła Ignacy Kosmana s. 71-81
Homilia hagiograficzna pół wieku po "Vaticanum II" Ignacy Kosmana s. 73-83
Wzory osobowe Nowego Testamentu jako tworzywo homiletyczne Ignacy Kosmana s. 78-122
Jak mówić dzieciom o Bogu w kościele i w domu Ignacy Kosmana s. 81-103
Biblijne wzory osobowe jako tworzywo homiletyczne Ignacy Kosmana s. 99-126
W obronie św. Maksymiliana jako teologa Ignacy Kosmana s. 109-114
Poezja w służbie słowu Bożemu Ignacy Kosmana s. 115-146
Treści kerygmatyczne współczesnej homilii prawosławnej jako inspiracja w przepowiadaniu słowa Bożego : (na podstawie "Homilii" św. Mikołaja Serbskiego) Ignacy Kosmana s. 145-176
"Opowieści o św. Maksymilianie. Audycje w Radiu Niepokalanów 2009-2010", Paulin Sotowski, Niepokalanów 2011 : [recenzja] Ignacy Kosmana Paulin Sotowski (aut. dzieła rec.) s. 147-148
"Świadkowie wiary. Stary Testament", Michał Baranowski, Niepokalanów 2009 : [recenzja] Ignacy Kosmana Michał Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 147-149
"Oazy Ortodoksji", Jan Gajur, Krosno 2011 : [recenzja] Ignacy Kosmana Jan Gajur (aut. dzieła rec.) s. 167-168
Współczesna poezja polska w służbie słowu Bożemu Ignacy Kosmana s. 168-185
Poezja patrystyczna w służbie słowu Bożemu Ignacy Kosmana s. 207-224
"Ambona. Historia, znaczenie, symbolika", Bogusław Nadolski, Kraków 2008 : [recenzja] Ignacy Kosmana Bogusław Nadolski s. 296-298
"I-lustracja Niepokalanej", Jacek Bolewski, Niepokalanów 2007 : [recenzja] Jacek Bolewski Ignacy Kosmana s. 299-305
„Królowanie Bożego Serca. Roczne rozważania na pierwsze piątki”, Jacek Bolewski, Niepokalanów 2010 : [recenzja] Ignacy Kosmana Jacek Bolewski (aut. dzieła rec.) s. 308-309
„Świeccy franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku”, Zdzisław Gogola, Bronisława Fima, Kraków 2009 : [recenzja] Ignacy Kosmana Bronisława Fima (aut. dzieła rec.) Zdzisław Gogola (aut. dzieła rec.) s. 308-309
„Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie”, Benedykt XVI, red. J. Czapczyk, Poznań 2007 : [recenzja] Ignacy Kosmana J. Czapczyk (aut. dzieła rec.) Benedykt XVI (aut. dzieła rec.) s. 360-361
„Odrodzenie – teraz i w godzinę śmierci... Rekolekcje z Maryją – drogą serca”, Jacek Bolewski, Niepokalanów 2006 : [recenzja] Ignacy Kosmana Jacek Bolewski (aut. dzieła rec.) s. 362-363