Znaleziono 7 artykułów

Krzysztof Kosiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dojrzałość i młodość w czasach PRL Krzysztof Kosiński s. 141-142, 53-72
Bez Pawki Morozowa : młodzież w PRL Piotr Perkowski Krzysztof Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 126-133
Marzec'68 : bunt pokoleniowy Krzysztof Kosiński Jerzy Eisler (aut. dzieła rec.) s. 181-188
Szachy biało-czerwone, czyli geneza Okrągłego Stołu w oczach historyków Krzysztof Kosiński Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 211-222
Próba synkretyzmu katolicko-socjalistycznego Krzysztof Kosiński Piotr H. Kosicki (aut. dzieła rec.) Jerzy Giebułtowski (tłum.) s. 375-390
Młodzież w rewolcie 1956 roku Krzysztof Kosiński s. 405-415
Polski przypadek szczególny Krzysztof Kosiński John Connelly (aut. dzieła rec.) Witold Rodkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 489-503