Znaleziono 12 artykułów

Iwona Kosek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O ortografii w kontekcie apelatywizacji Iwona Kosek s. 21-28
O funkcji wykrzyknikowej wyrażeń frazeologicznych Iwona Kosek s. 59-65
O właściwościach składniowych i interpretacji gramatycznej wyrażenia "na tle" Iwona Kosek s. 63-72
Leksemy typu "cielę", "kurczę" w nauczaniu języka polskiego jako obcego = Lexemes of the type "cielę", "kurczę" inteaching Polish as a foreign language Iwona Kosek s. 71-77
Z zagadnień leksykalizacji i derywacji: wyrażenia z segmentem "na" Iwona Kosek s. 77-86
"Ludzie i miejsca w języku. Słownik frazeologizmów eponimicznych", Maciej Czeszewski, Katarzyna Foremniak, Warszawa 2011 : [recenzja] Iwona Kosek Maciej Czeszewski (aut. dzieła rec.) Katarzyna Foremniak (aut. dzieła rec.) s. 77-80
Z problemu opisu tzw. form deprecjatywnych Iwona Kosek s. 105-114
"Słoma w butach" Iwona Kosek s. 115-122
EUROPHRAS 2015 : komunikat Monika Czerepowicka Iwona Kosek Sebastian Przybyszewski s. 147-149
Kibini Iwona Kosek s. 147-155
Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w Olsztynie Iwona Kosek s. 242-243
Ogólnopolskie sympozjum naukowe z cyklu "Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej", Poznań 23 października 2012 Monika Czerepowicka Iwona Kosek s. 309-311