Znaleziono 6 artykułów

Andrzej Koryn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między Wschodem i Zachodem : międzynarodowe aspekty sowietyzacji Europy Środkowowschodniej (1944-1947) Andrzej Koryn s. 37-50
Rumunia wobec zbliżającego się konfliktu światowego (1938-1941) Andrzej Koryn s. 49-67
Kwestia federacji na Bałkanach i w basenie dunajskim po II wojnie światowej Andrzej Koryn s. 93-107
Waka o status Dunaju po II wojnie światowej : do konferencji belgradzkiej 1948 roku Andrzej Koryn s. 97-112
"Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej. Materiały z sesji w Instytucie Historii PAN w dniu 11 III 1993 r.", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1996 : [recenzja] Andrzej Koryn Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 228-230
Blaski i cienie pracy historyka - wykład prof. Janusza Tazbira Andrzej Koryn s. 235-238