Znaleziono 3 artykuły

Anna Korombel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kluczowe ryzyka i ich klasyfikacje w praktyce mikro i małych przedsiębiorstw Anna Korombel s. 229-239
Ryzyko występujące w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z punktu widzenia mikrofirmy realizującej projekt : studium przypadku Anna Korombel Katarzyna Wojciechowska s. 249-256
Ryzyko inwestycji rzeczowych mikro i małych przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego w drugiej połowie 2010 roku Anna Korombel s. 330-337