Znaleziono 7 artykułów

Jerzy B. Korolec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
La morale pratique au XVe siècle à Cracovie Jerzy B. Korolec s. 49-70
"Komentarz Średni" Awerroesa do "Etyki Nikomachejskiej" Arystotelesa Jerzy B. Korolec s. 147-155
Le commentaire de Jean Buridan sur l'Éthique à Nicomague et l'Université de Cracovie dans la première moitié du XVe siècle Jerzy B. Korolec s. 187-208
Wokół książki: Jerzy B. Korolec: "Wolność Cnota Praxis" Warszawa 2006 Antoni Krawczyk Jerzy B. Korolec (aut. dzieła rec.) s. 191-200
Histoire de la philophile européenne au XVe. s. par Stefan Świeżawski Jerzy B. Korolec s. 247-257
"Komentarz Pawła z Worczyna do << Etyki Nikomachejskiej >> Arystotelesa z 1424 roku. Zarys problematyki filozoficzno-społecznej", Jerzy Rebeta, Wrocław 1970 : [recenzja] Jerzy B. Korolec Jerzy Rebeta (aut. dzieła rec.) s. 340-343
"Wolność, cnota, praxis", Jerzy B. Korolec, wybór i oprac. M. Olszewski, Warszawa 2006 : [recenzja] Dariusz Stępkowski Jerzy B. Korolec (aut. dzieła rec.) Mikołaj Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 572-574