Znaleziono 14 artykułów

Grażyna Korneć

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka oświatowa okupanta niemieckiego na Południowym Podlasiu w latach 1939-1945 Grażyna Korneć s. 29-53
Tajne nauczanie na terenie powiatu węgrowskiego w latach 1939-1945 Grażyna Korneć s. 29-36
Oświata powojenna w programach podlaskich ugrupowań konspiracyjnych 1939-1945 Grażyna Korneć s. 31-69
Dokumenty sprawozdawcze Naczelnika Szarych Szeregów z działalności oddziałów bojowych podziemnego Związku Harcerstwa Polskiego 1939-1945 Grażyna Korneć s. 109-120
Policja Podziemna w powiecie siedleckim w latach 1939-1944 Grażyna Korneć s. 122-137, 123-137
"Tajna oświata na Południowym Podlasiu i Wschodnim Mazowszu 1939–1944”, Grażyna Korneć, Siedlce 2006 : [recenzja] Wiesław Charczuk Grażyna Korneć (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Pałac Ogińskich w Siedlcach", Grażyna Korneć, Siedlce 2003 : [recenzja] Artur Ziontek Grażyna Korneć (aut. dzieła rec.) s. 181-186
Dokument o wojennych losach premiera Leona Kozłowskiego Grażyna Korneć s. 201-206
"Aleksandra z Książąt Czartoryskich Ogińska", Urszula Głowacka-Maksymiuk, Siedlce 2003 : [recenzja] Grażyna Korneć Urszula Głowacka-Maksymiuk (aut. dzieła rec.) s. 217-218
Siedleckie Towarzystwo Naukowe (1993-2006) Grażyna Korneć s. 221-236
"Radzyński Obwód Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej (1939-1944)", Stanisław Jarmuł, Biała Podlaska 2000 : [recenzja] Grażyna Korneć Stanisław Jarmuł (aut. dzieła rec.) s. 261-263
"Europa Walcząca 1939-1945", Piotr Matusak, Siedlce 2005 : [recenzja] Grażyna Korneć Piotr Matusak (aut. dzieła rec.) s. 285-288
"Pałac Ogińskich w Siedlcach", Grażyna Korneć, Siedlce 2007 : [recenzja] Wiesław Charczuk Grażyna Korneć (aut. dzieła rec.) s. 303-304
"Tajna Oświata na Południowym Podlasiu i Wschodnim Mazowszu 1939-1944", Grażyna Korneć, Siedlce 2006 : [recenzja] Tomasz Demidowicz Grażyna Korneć (aut. dzieła rec.) s. 331-335