Znaleziono 20 artykułów

Marek Korgul

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formacja katechetów w nowej szkolnej rzeczywistości Marek Korgul s. 84-85
Etapy formacji katechetów w dzisiejszym Kościele na przykładzie Dolnego Śląska Marek Korgul s. 101-114
22 niedziela zwykła - 29 VIII 1993 Myśleć o tym, co Boże Marek Korgul s. 103-105
Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 XI 1993 "Swiętymi bądźcie!" Marek Korgul s. 122-123
3 niedziela zwykła - Lud słuchający Pana Marek Korgul s. 135-137
Sympozjum katechetyczne w Częstochowie w dniach 13-14 lutego 1996 r. Marek Korgul s. 137-140
16 niedziela zwykła - Miłość nauczająca Marek Korgul s. 146-148
4 niedziela Wielkiego Postu - Radość z powrotu i pojednania Marek Korgul s. 154-155
5 niedziela wielkanocna - Trwać w Chtystusie Marek Korgul s. 157-158
22 niedziela zwykła - Wielki naród Marek Korgul s. 158-159
Wniebowstąpienie Pańskie - Właściwy kierunek Marek Korgul s. 161-162
Niedziela Chrztu Pańskiego, Przez chrzest zjednoczeni z Chrystusem Marek Korgul s. 166-168
3 niedziela zwykła, Jednego ducha i jednej myśli Marek Korgul s. 169-171
21 niedziela zwykła, Prawdziwe radości Marek Korgul s. 181-183
23 niedziela zwykła, Skazani na znieczulicę? Marek Korgul s. 187-189
Niepokalane Poczęcie NMP, Pełna łaski Marek Korgul s. 189-191
2 niedziela adwentu, Pokój - darem Boga dla człowieka Marek Korgul s. 191-193
5. niedziela zwykła, Bezgranicznie zaufać Bogu! Marek Korgul s. 199-201
34 niedziela zwykła, Przyjdź Królestwo Twoje... Marek Korgul s. 208-210
Boże Ciało, Bóg obecny wśród swojego ludu Marek Korgul s. 237-239