Znaleziono 7 artykułów

Dorota Korenik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego na wskaźniki długu jednostki samorządu terytorialnego Remigiusz Arendarski Dorota Korenik s. 105-116
Podejście banku do transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego (w Polsce) Dorota Korenik s. 125-142
Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a podejmowanie realizacji zadań własnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Dorota Korenik s. 150-166
Finansowanie instytucji ułatwiających dostęp do finansowania oraz innych instytucji o charakterze wspomagającym przez samorząd terytorialny, w świetle przepisów prawnych dotyczących pomocy publicznej Dorota Korenik s. 173-184
Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda pozyskania rentownej realizacji usługi publicznej Dorota Korenik s. 181-195
Uwarunkowania rozwoju obligacji przychodowych w Polsce Dorota Korenik s. 189-213
Modele bankowości Dorota Korenik s. 417-426