Znaleziono 4 artykuły

Marta Korendo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strategie terapeutyczne w dysleksji paradygmatycznej i syntagmatycznej Marta Korendo s. 61-70
Strategie czytania uczniów dyslektycznych Marta Korendo s. 103-110
Obraz świata w wypowiedziach dzieci z zespołem Aspergera Marta Korendo s. 197-208
Dysleksja – problem wciąż nieznany Marta Korendo s. 231-241