Znaleziono 1 artykuł

Mirosław Kordowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja i działalność merytoryczna innowacji edukacyjnych wprowadzanych w szkolnictwie wyższym na przykładzie Big-bandu UAM WPA w Kaliszu Mirosław Kordowski s. 91-106