Znaleziono 5 artykułów

Wiesława Kordaczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Siemion S. Łanda (1926-1990) Wiesława Kordaczuk s. 143-145
Zjazd Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza - pierwszy w drugim 100-leciu istnienia Towarzystwa Wiesława Kordaczuk s. 146-148
100 lat Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Wiesława Kordaczuk s. 147-152
Leszek Talko (1916-2003) Wiesława Kordaczuk s. 183-185
"Dziennik Sprawy Bożej, t. 1-2", Seweryn Goszczyński, oprac. i wstepem poprzedził Zbigniew Sudolski, przy współpr. Wiesławy Kordaczuk i Marii M. Matusiak, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Seweryn Goszczyński (aut. dzieła rec.) Wiesława Kordaczuk (aut. dzieła rec.) Maria M. Matusiak (aut. dzieła rec.) s. 410