Znaleziono 45 artykułów

Jarosław Koral

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwarunkowania bezrobocia popegeerowskiego na Warmii i Mazurach Jarosław Koral s. 32-40
Zatrudnienie socjalne jako instrument przeciwdziałania marginalizacji społecznej Jarosław Koral s. 91-103
Cechy polskiego bezrobocia Jarosław Koral s. 141-150
Współczesne zadania Caritas w Polsce Jarosław Koral s. 141-147
Kościół w Polsce wobec wyzwań socjalnych okresu transformacji Jarosław Koral Henryk Skorowski s. 143-159
Przekrój społeczno-kulturowy ludności Ziemi Świebodzińskiej po II wojnie światowej Jarosław Koral s. 155-163
Negatywne skutki bezrobocia wtórnego Jarosław Koral s. 159-171
Bezrobocie jako jedno ze współczesnych zagrożeń młodzieży Jarosław Koral s. 159-165
Salezjanie polscy jako nauczyciele akademiccy uniwersytetów i akademii Jarosław Koral Henryk Skorowski s. 171-186
Z problematyki adaptacji i integracji społeczeństwa polskiego Jarosław Koral s. 177-190
Konsekwencje migracji ludności osadniczej na tereny Ziemi Świebodzińskiej po zakończeniu II wojny światowej Jarosław Koral s. 185-191
Prawne podstawy strajku Jarosław Koral s. 189-196
Instytut wiedzy charytatywnej we Freiburgu : tradycja i dzień dzisiejszy Tadeusz Kamiński Jarosław Koral s. 195-206
Koncepcja pokoju w orędziach Jana Pawła II Jarosław Koral s. 195-206
Znaczenie wartości podstawowych w społeczeństwie obywatelskim Jarosław Koral s. 195-210
Charytatywna posługa młodzieży w Kościele Jarosław Koral s. 197-203
Awans społeczno-zawodowy konsekwencją powojennych przemian gospodarczych ziemi świebodzińskiej Jarosław Koral s. 207-215
Aktywizacja zawodowa bezdomnych Jarosław Koral Beata Szluz s. 215-229
"Liberalizm i jego filozofia", Stanisław Kowalczyk, Katowice 1995 : [recenzja] Jarosław Koral Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 219-221
Sprawozdanie z sympozjum pt. "Caritas - zawód czy powołanie?" oraz z uroczystości nadania księdzu biskupowi doktorowi Paulowi Nordhuesowi doktoratu honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie Jarosław Koral s. 220-223
Wielokulturowość ludności Ziemi Świebodzińskiej Jarosław Koral s. 235-249
"Socjalizm, komunizm i ewangelizacja", Piotr Nitecki, Suwałki 1994 : [recenzja] Jarosław Koral Piotr Nitecki (aut. dzieła rec.) s. 238-241
"Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej = The Phenomenon of homelessness in selected European Union countries", Beata Szluz, Rzeszów 2014 : [recenzja] Jarosław Koral Beata Szluz (aut. dzieła rec.) s. 240-242
Mniejszości narodowe w Polsce po 1989 r. Jarosław Koral s. 243-257
"Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych - drogi do integracji", J. Makulski, J. Auleytner, Warszawa 1996 : [recenzja] Jarosław Koral J. Auleytner (aut. dzieła rec.) J. Makulski (aut. dzieła rec.) s. 245-246
"Liberalizm i jego filozofia", Stanisław Kowalczyk, Katowice 1995 : [recenzja] Jarosław Koral Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla prawa karnego", Piotr Hofmański, Białystok 1993 : [recenzja] Jarosław Koral Piotr Hofmański (aut. dzieła rec.) s. 260-263
Istota opieki paliatywnej Jarosław Koral s. 261-270
"Polityka społeczna - wybrane zagadnienia. Skrypt dla studentów", Jarosław Koral, Warszawa 2014 : [recenzja] Beata Szluz Jarosław Koral (aut. dzieła rec.) s. 263-265
Sprawozdanie z działalności Studium Caritas (1995-1999) Andrzej Jaraczewski Jarosław Koral s. 271-272
"Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce", M. Socha, U. Sztanderska, Warszawa 2000 : [recenzja] Jarosław Koral M. Socha (aut. dzieła rec.) U. Sztanderska (aut. dzieła rec.) s. 272-274
Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Caritas, Warszawa, 22-26 września 1999 r. Jarosław Koral s. 273-275
"Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym", pod red. A. Marcola, Opole 1994 : [recenzja] Jarosław Koral Alojzy Marcol (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje", pod red. M. Bednarskiego, Warszawa 1996 : [recenzja] Jarosław Koral Marek Bednarski (aut. dzieła rec.) s. 305-307
"Polityka społeczna. Stan i perspektywy", pod red. J. Auleytnera, Warszawa 1995 : [recenzja] Jarosław Koral Julian Auleytner (aut. dzieła rec.) s. 307-308
"Etyczno-społeczne aspekty bezrobocia w świetle doświadczeń polskich", Jarosław Koral, Warszawa 2004 : [recenzja] Beata Szluz Jarosław Koral (aut. dzieła rec.) s. 329-332
Przyczyny i proces napływu ludności na tereny Ziemi Świebodzińskiej po II wojnie światowej Jarosław Koral s. 393-403
Odbiorcy pomocy Caritas Jarosław Koral s. 413-433
"Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce - uwarunkowania i skutki", Bożena Kołaczek, Warszawa 2006 : [recenzja] Jarosław Koral Bożena Kołaczek (aut. dzieła rec.) s. 568-572
"Kościół wobec problemu bezrobocia", Bronisław Mierzwiński, Ząbki 2004 : [recenzja] Jarosław Koral Bronisław Mierzwiński (aut. dzieła rec.) s. 595-598
"Etyka Życia. Bioetyczny i teologiczny kontekst problematyki życia poczętego", R. Otowicz, Kraków 1998 : [recenzja] Jarosław Koral Ryszard Otowicz (aut. dzieła rec.) s. 639-641
"Wolność religijna w zmieniającym się świecie", Ninan Koshy, Kraków 1998 : [recenzja] Jarosław Koral Ninan Koshy (aut. dzieła rec.) s. 642-645
"Integracja europejska. Implikacje dla Polski", pod red. J. Czaputowicza, Kraków 1999 : [recenzja] Jarosław Koral Jacek Czaputowicz (aut. dzieła rec.) s. 645-648
"Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej", Antoni Bartoszek, Katowice 2000 : [recenzja] Jarosław Koral Antoni Bartoszek (aut. dzieła rec.) s. 659-661
"Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwie polskim", Marta Komorska, Lublin 2000 : [recenzja] Jarosław Koral Marta Komorska (aut. dzieła rec.) s. 664-666