Znaleziono 8 artykułów

Krzysztof Kopiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzina Papę : kupcy i bankierzy Torunia w średniowiecznej Europie Krzysztof Kopiński Krzysztof Mikulski s. 21-40
Genealogia patrycjuszowskiej rodziny Allenów z Torunia w XIV wieku Krzysztof Kopiński s. 41-54
Wykazy mieszczan toruńskich pożyczających pieniądze na zapłaty dla Ulryka Czerwonki w okresie wojny trzynastoletniej Krzysztof Kopiński s. 137-146
"Digitale Edition" : VII Konferencja niemiecko–polskiej grupy dyskusyjnej do spraw edycji źródeł (Berlin–Dahlem 21–22 X 2005) Krzysztof Kopiński s. 227-228
Biblioteka Archiwum Państwowego w Toruniu Krzysztof Kopiński s. 227-234
"Belliculum diplomaticum VI Thorunense : od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego", pod red. Krzysztofa Kopińskiego i Janusza Tandeckiego, Toruń 2016 : [recenzja] Justyna Adamus-Kowalska Krzysztof Kopiński (aut. dzieła rec.) Janusz Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 237-242
"Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym średniowieczu", Krzysztof Kopiński, Toruń 2005 : [recenzja] Renata Skawrońska-Kamińska Krzysztof Kopiński (aut. dzieła rec.) s. 255-258
Między strefą bałtycką a Śląskiem : (Krzysztof Kopiński, Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym średniowieczu, Toruń 2005) Marcin Grulkowski Krzysztof Kopiński (aut. dzieła rec.) s. 595-601