Znaleziono 4 artykuły

Mikołaj Kopernik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dzieła wszystkie", T. 4: "Rękopisy pism pomniejszych Mikołaja Kopernika. Facsimile źródeł", Mikołaj Kopernik, red. tomu Paweł Czartoryski, Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Paweł Sobotko Paweł Czartoryski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) s. 85-88
"Listy", Teofilakt Symokatta, tłumaczył z języka greckiego na łaciński Mikołaj Kopernik, Warszawa 1953, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. XIX, 1 nlb., 173, 3 nlb. : [recenzja] Jerzy Łanowski Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) Teofilakt Symokatta (aut. dzieła rec.) s. 238-243
"Dzieła wszystkie", T. 3: "Pisma pomniejsze", Mikołaj Kopernik, Warszawa 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) s. 248-249
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" Paweł Rybicki Ludwik Antoni Birkenmajer (aut. dzieła rec.) Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Władysław Folkierski (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) Mikołaj Rej (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 463-467