Znaleziono 5 artykułów

Barbara Konarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Emigranci polscy na studiach we Francji w latach 1832-1848 Barbara Konarska s. 47-68
Materiały do biografii Jakuba Malinowskiego Barbara Konarska s. 53-73
"Bibliografia historii polski 1815-1914", tom wstępny, opracowała Halina Bachulska, przy współudziale Wandy Konarskiej, Barbary Konarskiej i Ireny Łapinowej, Warszawa 1954, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, z teki wydawniczej b. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, redaktor naukowy Stefan Kieniewicz, s. X, 235, 1 nlb., 1 k. erraty : [recenzja] Jerzy Starnawski Halina Bachulska (aut. dzieła rec.) Wanda Konarska (aut. dzieła rec.) Barbara Konarska (aut. dzieła rec.) Irena Łapinowa (aut. dzieła rec.) s. 287-293
"Polskie drogi emigracyjne. Emigranci polscy na studiach we Francji w latach 1832-1848", Barbara Konarska, Warszawa 1986 : [recenzja] Andrzej Szwarc Barbara Konarska (aut. dzieła rec.) s. 342-343
Emigranci polsce na studiach technicznych we Francji w latach 1832-1848 Barbara Konarska s. 693-714