Znaleziono 2 artykuły

Beata Kolny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działania marketingowe polskich przedsiębiorstw 4 świadczących usługi zagospodarowujące czas wolny Beata Kolny s. 185-198
Mocne i słabe strony przedsiębiorstw świadczących usługi zagospodarowujące czas wolny na tle szans i zagrożeń w otoczeniu Beata Kolny s. 231-245