Znaleziono 5 artykułów

Mirosław Kokot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obłok w Starym Testamencie jako znak zbawczej mocy Boga działającej w historii Izraela Mirosław Kokot s. 5-22
Myśl teologiczna przedsynoptycznych i synoptycznych przekazów o przemienieniu Pańskim Mirosław Kokot s. 11-27
Znaczenie i główna myśl przedmarkowego opowiadania o Przemienieniu Pańskim Mirosław Kokot s. 33-47
Znaczenie "nasienia niezniszczalnego" w 1 P 1,23 Mirosław Kokot s. 35-44
Znaczenie nasienia w Łukaszowej przypowieści o siewcy Mirosław Kokot s. 77-83