Znaleziono 14 artykułów

Magdalena Kogut-Jaworska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomoc publiczna w regionalnych programach operacyjnych jako narzędzie wspierania rozwoju przedsiębiorstw Magdalena Kogut-Jaworska s. 95-109
Stymulowanie rozwoju gospodarczego przez samorząd lokalny na przykładzie instrumentów polityki budżetowej stosowanych w mieście Szczecin Magdalena Kogut-Jaworska s. 105-113
Decyzje finansowe i scenariusze wdrażania przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie efektywności w gospodarce finansowej JST Magdalena Kogut-Jaworska s. 113-124
Znaczenie instrumentów pomocy publicznej w obszarze gminnej polityki gospodarczej Magdalena Kogut-Jaworska s. 118-125
Opracowanie i aktualizacja strategii rozwoju województwa w kontekście nowych zasad prowadzenia polityki rozwoju Magdalena Kogut-Jaworska s. 137-149
Rozwój gospodarczy jako płaszczyzna oddziaływań w strategiach lokalnych Magdalena Kogut-Jaworska s. 161-172
Scope of income independence of local self-governments: situation of Western Pomeranian local self-government units in the nationwide comparison Magdalena Kogut-Jaworska s. 169-179
Preferencje podatkowe udzielane przez gminy w specjalnych strefach ekonomicznych Magdalena Kogut-Jaworska s. 175-184
Wsparcie przedsiębiorczości w ramach systemu pomocy publicznej w Polsce Magdalena Kogut-Jaworska s. 213-224
Narzędzia polityki podatkowej gmin i ich konsekwencje budżetowe Magdalena Kogut-Jaworska s. 214-229
Wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju sportu i rekreacji w samorządach lokalnych Magdalena Kogut-Jaworska s. 373-382
Pomoc publiczna dla sektora finansowego w Unii Europejskiej udzielana w warunkach kryzysu Magdalena Kogut-Jaworska s. 387-396
Rola szkolnictwa wyższego w podwyższaniu konkurencyjności regionu Magdalena Kogut-Jaworska s. 473-485
Wybrane aspekty kreowania wizerunku jednostki samorządu terytorialnego : (na przykładzie gminy Police) Magdalena Kogut-Jaworska Aneta Soprych s. 639-647