Znaleziono 6 artykułów

Anna Kocięcka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzyka w edukacji o dziedzictwie w Zamku Królewskim w Warszawie Barbara Grosfeld Anna Kocięcka s. 195-214
Muzyka w edukacji o dziedzictwie w Zamku Królewskim w Warszawie Barbara Grosfeld Anna Kocięcka s. 195-214
XV Festiwal Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie, 29 października-5 grudnia 2005 Anna Kocięcka s. 255-259
XV Festiwal Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie, 29 października-5 grudnia 2005 Anna Kocięcka s. 255-259
XVI Festiwal Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie oraz spotkanie europejskich sieci muzyki dawnej "Wschód-Zachód" Anna Kocięcka s. 259-266
XVI Festiwal Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie oraz spotkanie europejskich sieci muzyki dawnej "Wschód-Zachód" Anna Kocięcka s. 259-266