Znaleziono 3 artykuły

Jan Kochel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jaka katecheza misyjna (dla Polski) wobec propozycji zawartych w "Verbum Domini"? Jan Kochel s. 136-146
"Pedagogia biblijna w katechezie", Jan Kochel, Zbigniew Marek, Kraków 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jan Kochel (aut. dzieła rec.) Zbigniew Marek (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Katecheza u źródeł Ewangelii", Jan Kochel, Poznań 2006 : [recenzja] Piotr Sroczyński Jan Kochel (aut. dzieła rec.) s. 276-277