Znaleziono 2 artykuły

Jerzy Kochanowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Chyrowiacy : słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowaczego OO. Jezuitów w Chyrowie 1886-1939", oprac. Ludwik Grzebień, Jerzy Kochanowicz, Jan Niemiec, Kraków 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Jerzy Kochanowicz (aut. dzieła rec.) Jan Niemiec (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"Podręcznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego SJ z 1715 roku "Professio circa puerorum in virtute, sapientia et politiae institutionem", Jerzy Kochanowicz, Kraków 2001 : [recenzja] Marceli Kosman Jerzy Kochanowicz (aut. dzieła rec.) s. 264-265