Znaleziono 4 artykuły

Stefan Kocan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcjonalność administracji według koncepcji Henri'ego Fayola : drugi filar kultury bezpieczeństwa Štefan Kočan Juliusz Piwowarski Marek Sokołowski s. 8-13
The agent in the Slovak criminal law Štefan Kočan s. 16-27
Axiological, personality and behavioral determinants of an individual's behavior in a situation of danger Wojciech Czajkowski Stefan Kocan Juliusz Piwowarski Bartosz Soliński s. 37-44
Inštitút agenta v slovenskom trestnom práve Štefan Kočan s. 51-59