Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Kobielska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z II Zjazdu Katedr i Zakładów Systemów Politycznych Katarzyna Kobielska s. 139-144
Accountability and the European Parliament Elections : the Illusion of Supranational Accountability Katarzyna Kobielska s. 145-165
"Polityka ochrony środowiska w strategii rozwoju gminy", Katarzyna Kobielska, Toruń 2010 : [recenzja] Bogusław Kotarba Katarzyna Kobielska (aut. dzieła rec.) s. 362-366