Znaleziono 2 artykuły

Jacek Kościuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strzelin, woj. wrocławskie. Kościół św. Gotarda Jacek Kościuk Zbigniew Lissak Brunon Miszkiewicz Jerzy Rozpędowski s. 188-190
Świdnica, woj. wałbrzyskie, ul. Zamkowa Ludwik Andrzej Kamiński Jacek Kościuk s. 238-239