Znaleziono 9 artykułów

Ryszard Kołodziejczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z potrzeby ducha Ryszard Kołodziejczyk s. 23-31
"Jak nasi przodkowie w powietrzu latali", Irena Stasiewicz, Bolesław Orłowski, Warszawa; "Warszawsko-Wiedeńska Droga Żelazna", Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa; "Zapomniany wynalazca", Halina Winnicka, Warszawa; "W fabryce sprzed półtora wieku", Irena Stasiewicz, Bolesław Orłowski, Warszawa 1961-1962 : [recenzja] Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Halina Winnicka (aut. dzieła rec.) s. 120
"Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w XIX w. Szkice i rozprawy historyczne", Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 188
"Dzieje burżuazji w Polsce. Studia i materiały, t. 3" pod red. Ryszarda Kołodziejczyka, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Andrzej Biernat Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Piotr Steinkeller kupiec i przemysłowiec 1799-1854", Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa 1963 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 345-347
„Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku”, Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 2000 : [recenzja] Ryszard Kołodziejczyk Janusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 365-367
"Bohaterowie nieromantyczni. O pionierach kapitalizmu w Królestwie Polskim", Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa 1961 : [recenzja] Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 388
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Polityka Lubeckiego, t.1-2", Stanisław Smolka, wstępem poprzedził Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) Stanisław Smolka (aut. dzieła rec.) s. 828
"Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, t. 1-2", oprac. zbiorowe pod red. Feliksa Kiryka, Ryszarda Kołodziejczyka, Warszawa-Kraków 1978 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 855-856