Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Kołodziejczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dobre obyczaje w nauce – geneza i kierunki zmian obyczajów w naukach o zarządzaniu Małgorzata Kołodziejczak Janusz R. Sobczyk s. 69-76
Obyczajowość rynkowa w życiu uczelni i procesie kształcenia – stan obecny i jego konsekwencje Małgorzata Kołodziejczak Janusz R. Sobczyk s. 77-83
Efektywność wykorzystania nakładów pracy w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej Małgorzata Kołodziejczak Aldona Mrówczyńska-Kamińska s. 145-152