Znaleziono 3 artykuły

Tadeusz Knut

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie terminu "ciężar" (βάρος) w Nowym Testamencie Tadeusz Knut s. 21-33
Analiza egzegetyczna wypowiedzi św. Pawła Apostoła „jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) w kontekście Ga 6,1–5 Tadeusz Knut s. 43-54
Dwie publikacje - monografie wsi Konarzyny Kościerskie Józef Borzyszkowski Tadeusz Knut (aut. dzieła rec.) Jan Antoni Menard (aut. dzieła rec.) s. 295-300