Znaleziono 9 artykułów

Jerzy Kmita

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział kultury w konstrukcji świata "realizmu naturalnego" Jerzy Kmita s. 17-26
Anarchizm interpretacyjny - o czym mowa? Jerzy Kmita s. 63-68
Rorty i Putnam wobec problemu relatywizmu kulturowego Jerzy Kmita s. 71-105
"Wartość - dzieło - sens. Szkice z filozofii kultury artystycznej", pod red. Jerzego Kmity, Warszawa 1975 : [recenzja] Jerzy Kmita Jerzy Kmita (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 119-123
O neopragmatyzmie amerykańskim Józef Andrzej Stuchliński Jerzy Kmita (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Kultura i poznanie", Jerzy Kmita, Warszawa 1985 : [recenzja] Piotr Stasiński Jerzy Kmita (aut. dzieła rec.) s. 250
"O funkcji poznawczej dzieła literackiego", Katarzyna Rosner, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XVIII, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Teresa Kostkiewiczowa (sekr. redakcji), Jan Trzynadlowski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 194 : [recenzja] Jerzy Kmita Katarzyna Rosner (aut. dzieła rec.) s. 353-363
"Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej", Jerzy Kmita, Warszawa 1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 194, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Wiesław Krajka Jerzy Kmita (aut. dzieła rec.) s. 365-372
"Proces historyczny w literaturze i sztuce. Materiały konferencji naukowej, maj 1965", pod redakcją Marii Janion i Anieli Piorunowej, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 18, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, ss. 400, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Kmita Maria Janion (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 418-435