Znaleziono 1 artykuł

Eugeniusz Kloc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże", praca zbiorowa pod redakcją Aliny Brodzkiej i Marii Żmigrodzkiej, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 31, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 306, 2 nlb. : [recenzja] Eugeniusz Kloc Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Maria Żmogrodzka (aut. dzieła rec.) s. 329-335