Znaleziono 3 artykuły

Amelia Kin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeciętny konsument : pojęcie i znaczenie dla ochrony konsumenta Amelia Kin s. 20-25
Ochrona praw konsumenta w ramach zakupu przez Internet na wybranych przykładach Amelia Kin s. 23-26
Sprzedaż konsumencka, reklamacje i gwarancja europejska : pojęcie i znaczenie dla ochrony praw konsumenckich Amelia Kin s. 54-58