Znaleziono 10 artykułów

Zdzisław Kijas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasada "sobornosti" w teologii i życiu Wschodu prawosławnego Zdzisław Kijas s. 31-45
"Thessalonicher- und Pastoralbriefe des heiligen Paulus. Für das betrachtende Gebet erschlossen", Hans Urs Von Balthasar, Freiburg 1992 : [recenzja] Zdzisław Kijas Hans Urs Von Balthasar (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Passio Caritatis. Trinitarische passiologie im Werk Hans Urs von Balthasars", Thomas Rudolf Krenski, Freiburg 1990 : [recenzja] Zdzisław Kijas Thomas Rudolf Krenski (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Philosophie, Kontemplation, Weisheit", Josef Pieper, Freiburg 1991 : [recenzja] Zdzisław Kijas Josef Pieper (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Das Verhältnis von Theologie und Heiligkeit im Werk Hans Urs von Balthasars", Jutta Konda , Köln 1990 : [recenzja] Zdzisław Kijas Jutta Konda (aut. dzieła rec.) s. 194-198
"Hans Urs von Balthasar. Kol. I teologi del 20º secolo", Elio Guerriero, Edizioni Paoline 1991 : [recenzja] Zdzisław Kijas Elio Guerriero (aut. dzieła rec.) s. 198-201
Piotr Jan Olivi komentuje proroctwo o Emmanuelu Danuta Mastalska Zdzisław Kijas (aut. dzieła rec.) s. 294-297
Świat i człowiek Jerzy (Pańkowski) Zdzisław Kijas (aut. dzieła rec.) s. 349-352
Pytanie o ekumenizm Jerzy (Pańkowski) Zdzisław Kijas (aut. dzieła rec.) s. 353-356
Mariologia antropocentryczna Z. Kijasa OFMConv Danuta Mastalska Zdzisław Kijas (aut. dzieła rec.) s. 447-464